De Samsung HW-T550 is een soundbar met speciale gamemodus (2023)

De Samsung HW-T550 is een vriendelijk geprijsde soundbar met een flinke hoeveelheid opties. Niet alleen zijn er verschillende codecs voor het simuleren van surround sound, er zijn ook uitbreidingsmogelijkheden en de soundbar heeft zelfs een heuse gamemodus.

Samsung HW-T550 €210,36

Verbinding: Hdmi (Arc), optical-in en bluetooth

Surround sound: Dolby en Dts Virtual:X

Subwoofer: Draadloze subwoofer

Extra’s: Mogelijkheid tot het uitbreiden naar 4.1-systeem met Samsung Wireless Rear Speaker Kit

Voor een uitgebreid overzicht van de specificaties kun je hier terecht

De Samsung HW-T550 stereo-soundbar met bijbehorende, draadloze subwoofer is een zogenaamd 2.1-systeem. Ondanks het ontbreken van plafond- of rear-speakers, is het met deze soundbar toch mogelijk om een aantal surround sound-effecten te simuleren. Dankzij de aanwezige Dts Virtual:X- en Dolby-codecs kun je onder andere 3D-geluid én surround sound simuleren. Het HW-T550-systeem is daarnaast compatibel met de Samsung Wireless Rear Speaker Kit, waardoor je het systeem eenvoudig uit kunt breiden naar een daadwerkelijke, 4.1 surround-opstelling. De HW-T550 met draadloze subwoofer kost 210 euro en de Rear Speaker Kit (die we niet getest hebben) kost nog eens ongeveer 100 euro.

Naast de ingebouwde 3D- en surround sound-modi, heeft de Samsung HW-T550 ook een speciale gamemodus. Deze modus kan middels het gebruik van stereoscopic sound diepte en immersie aan gamegeluid toevoegen. Stereoscopie is een techniek die voornamelijk bij afbeeldingen wordt toegepast om de suggestie van diepte te wekken. De keuze voor het gebruik van deze terminologie om een audio-effect te beschrijven lijkt dan ook niet direct hout te snijden; hoe deze modus in de praktijk uitpakt, moesten we uitgebreid aan de tand voelen

Bouwkwaliteit en verbinding maken

Eerst is het echter zaak het 2.1-systeem op te stellen. Dit blijkt een fluitje van een cent. Zonder de handleiding te raadplegen laat het hele systeem zich, incluis draadloze subwoofer, moeiteloos aansluiten. Je kunt de HW-T550 via hdmi (Arc), optical en bluetooth met smart devices, televisies en zelfs direct met je console verbinden. Via de bluetoothverbinding kun je twee apparaten tegelijk met de soundbar laten communiceren. Er is ook een usb-a-ingang die je de mogelijkheid geeft een usb-stick of harde schijf met audiofiles op de HW-T550 aan te sluiten, of om firmware updates te installeren.

een uitstekende soundbar voor de gamer die graag vanaf de bank verhalende rpg’s of openwereldgames speelt

-

Al deze verschillende poorten zitten zoals bij de meeste soundbars verwerkt in een uitsparing achterop het apparaat. Daardoor is het eventueel wegwerken van kabels eenvoudig, zelfs als de soundbar middels de meegeleverde beugels op de muur bevestigd wordt. Verder is het ontwerp van de HW-T550 sober maar degelijk. De soundbar heeft aan de voorkant schuin afgeronde randen, om ervoor te zorgen dat het ontwerp een fractie chiquer aanvoelt dan een compleet rechthoekige, zwarte doos. Omdat de soundbar behoorlijk licht is en vrijwel volledig is gemaakt van hard plastic, zijn deze details echter niet afdoende om voor de ietwat goedkope uitstraling te compenseren. De subwoofer is een rechttoe rechtaan kast met een zachte, stoffen doek over de woofer gespannen en kan, omdat hij alleen beschikt over een stroomkabel, redelijk eenvoudig uit het zicht worden geplaatst.

Bovenop de soundbar vind je knoppen om het volume in te stellen, van input te wisselen en de soundbar in- of uit te schakelen. Voor onder andere het schakelen tussen de verschillende luistermodi, de bluetoothpairing in te schakelen of het volume van de subwoofer te bepalen, is er een aangenaam gewichtige afstandsbediening aanwezig. Pontificaal in het midden, achter de zwartte, metalen grille die de luidsprekers beschermt, is er een klein led-display dat je informatie geeft over de instellingen en geselecteerde ingangskanalen. Het maken van de bluetoothverbinding is, evenals het direct verbinden met een Playstation 4 via de optical-in, intuïtief en eenvoudig. De Samsung HW-T550 wordt in beide gevallen direct herkend door de verschillende (smart) apparaten en voornamelijk het maken van een bluetooth-verbinding gaat razendsnel.

De klank en verschillende luistermodi

Bij het beluisteren van muziek valt, zeker in de standaard modus, direct op dat het mid-laag behoorlijk oververtegenwoordigd is in de luisterervaring. Dat resulteert, zeker als je je dichtbij de soundbar bevindt, in een hele wollige vertaling. Dat is jammer, want de rest van de balans van de soundbar is goed op orde. Het laag wat uit de subwoofer komt is stevig en dat zorgt vooral bij moderne muziek voor een aangename dreun. Het hoog is in de standaard modus gedefinieerd en wordt zelden schel. Ondanks deze positieve eigenschappen komt de klank nooit helemaal los van het laagmiddengebied en dat zorgt ervoor dat de algehele luisterervaring bij muziek troebel is. De verschillende luistermodi zorgen bij muziek ook niet direct voor een betere beleving. De 3D-sound van Dts zorgt er in dit geval zelfs voor dat muziek onnatuurlijk schel gaat klinken.

Tijdens gaming komen de klankeigenschappen van de HW-T550 een stuk beter tot hun recht. Deze soundbar weet immersieve en filmische effecten echt tot leven te wekken. De subwoofer zorgt hierbij voor een aangename dosis impact en een spectaculaire luisterervaring. De focus op het midlaag blijkt hier ook een minder groot probleem en zorgt er juist voor dat omgevingsgeluiden en ruimtelijke cues mooi naar voren komen, zodat je je mee kunt laten voeren naar een virtuele wereld. Wat wel achterblijft hierin is de lokalisatie. Hoewel de HW-T550 een mooi, groot geluidsveld kan creëren, ontbreekt het hierin echt aan precisie als het aankomt op het aanwijzen van richting. Dat is niet direct storend, en zelfs een aangename eigenschap als je openwereldgames of verhalende rpg’s speelt. Als je snel wilt kunnen reageren op in-game audiocues is het echter niet wat je zoekt.

De eerder genoemde gamemodus, met zogenaamde stereoscopic audio, resulteert in de praktijk in wat meer nadruk op de hogere frequentieregionen. Ook voelt in deze modus het geluidsveld wat de soundbar creëert hoger aan. Het spelen in de Dolby- en Dts:X-modi is leuk, maar weet niet dezelfde focus op essentiële onderdelen en grootheid in de klank te leggen die tijdens gaming gewenst zijn. Voor gaming heeft Samsung met deze modus echt iets unieks ontwikkelt. Het draagt wellicht niet bij aan precisie in de lokalisatie, maar daarom wel des te meer in de grootsheid van de spelervaring.

Dat wil niet zeggen dat de Dts:X- en Dolby-codecs nergens goed voor zijn. Bij films springt vooral de 3D-sound van de Dts Virtual:X codec eruit. Ook hier valt op dat deze vorm van surround sound-simulatie behoorlijk wat hoge frequenties toevoegt, maar dat resulteert over het algemeen in een aangename nadruk op dialoog. De subwoofer komt wederom goed tot zijn recht bij spectaculaire actie en dreigende scènes. Wel jammer is dat deze soundbar voor film wellicht net niet overtuigend genoeg is in de breedte van zijn weergave. Wil je dit systeem koppelen aan een echt grote televisie, dan is het aanschaffen van de eerder genoemde extra zijspeakers het overwegen zeker waard.

Concluderend

De Samsung HW-T550 is een zeer degelijk ontworpen soundbar die niet alleen eenvoudig is in gebruik, maar ook nog eens uitzonderlijk geschikt blijkt voor gaming. Er zijn verschillende luistermodi, waarvan voornamelijk de gamemodus eruit springt. Deze zorgt tijdens het gamen voor een aangename nadruk op de hogere frequenties en een groter luisterveld. Daarnaast zorgt de Dts Virtual:X-codec bij film voor een groter gevoel van immersie, maar een echte surround sound- of 3D-ervaring is het niet. Gelukkig is de HW-T550 makkelijk uitbreidbaar: standaard bestaat het systeem uit een 2.0 soundbar en een draadloze subwoofer, maar je kunt er eenvoudig twee draadloze rear-speakers aan toevoegen.

Daarnaast zijn er genoeg aansluitingen om er niet alleen je televisie, maar ook twee bluetoothapparaten en een console op aan te sluiten. De goed in de hand liggende afstandsbediening geeft je daarnaast volledige controle op afstand en er is goed nagedacht over het plaatsen van een ledschermpje recht voorop de soundbar voor het doorgeven van informatie over input-selectie en geselecteerde luistermodus. Wel valt de precisie in de lokalisatie - ondanks het grote geluidsveld wat de HW-T550 weet te creëren - wat tegen. Ook laat deze soundbar zich niet zo goed lenen voor het beluisteren van muziek: de klank wordt hierbij te wollig en troebel. Toch maakt dit alles van de Samsung HW-T550 een uitstekende soundbar voor de gamer die graag vanaf de bank verhalende rpg’s of openwereldgames speelt en af en toe een film kijkt. Dat het systeem daarnaast eenvoudig uit te breiden is met een set rear-speakers, is een grote pré.

Conclusie

6,8

De Samsung HW-T550 is een soundbar met speciale gamemodus (1)

goed

Conclusie

De Samsung HW-T550 is een soundbar met een groot geluidsveld, die bij uitstek geschikt is voor gaming.

Plus- minpunten

Groot geluidsveld

Prijs

Gamemodus

Muziek klinkt wollig en troebel

Dolby-codec komt niet goed uit de verf

ietwat goedkope uitstraling

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 18/12/2023

Views: 5650

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.